دوره ها

آکادمی دیجیتال: خلق آینده

دوره های آکادمی دیجیتال

بزرگترین هدف ما در آکادمی دیجیتال ارایه آموزشهای مورد نیاز برای موفقیت در حوزه های نوین آینده است. آکادمی دیجیتال شامل دوره های مرتبط با سرمایه‌گذاری در تکنولوژی های جدید مالی، تحول دیجیتال و ان اف تی ها و … می باشد. با آکادمی دیجیتال به روز باشید.

1. دوره آموزشی مدیریت ثروت در متاورس

دوره مدیریت ثروت در متاورس

دوره مدیریت ثروت در متاورس

این دوره یکی از جامع ترین دوره های متاورس و سرمایه‌گذاری است. در این دوره از مبانی متاورس تا تشکیل پرتفوی سرمایه‌گذاری و انواع دارایی و پروژه های متاورسی را می‌آموزید.

دوره های جدیدتر در حال بروزرسانی است.